Scouterna

Varje måndag kl. 18.30-19.45 är kyrkan full av scouter!
Vi välkomnar alla barn och unga som går i andra klass eller högre.
En vanlig kväll delar vi in oss i grupper som vi kallar för patruller. I patrullen lär man sig att samarbeta och vi blir en tight grupp som har roligt tillsammans. Vi lär oss mycket nytt inom många olika områden. Det kan vara friluftsliv, skapande aktiviteter, kristen tro, miljö, respekt för varandra och att vara en god kamrat. Några kvällar per år så är hela kåren tillsammans. Då träffas vi i alla åldrar och på så sätt skapas förebilder och ledarskapsförmågor kan utvecklas. Att vara tillsammans med ledare och vänner i patrullen, att ta ansvar och uppleva kamratskap som varar, är en viktig del av scouting.
Scouterna är öppet för alla och varje scout är fri att själv ta ställning till kristen tro.
I Slättenkyrkans scout jobbar vi på samma sätt som alla andra scouter världen över utifrån patrullen med grundaren Baden Powels valspråk "Learning by doing". Detta innebär att man får testa på att göra saker själv och lära av sina försök. Vi tycker detta är ett bra sätt att få praktisk erfarenhet snarare än att lära sig genom att läsa sig till kunskap.
Kåren är ansluten till två olika riksförbund SAU och Equmenia. Förbunden jobbar lite olika med scouting och vi plockar idag russinen ur båda organisationerna. Vi är även anslutna till de internationella scoutförbunden genom vårat medlemskap i Equmenia.
 
Vi har som mål att alla ledare ska ha gått utbildningen I trygga händer”. Det är en utbildning som ger verktyg för att arbeta på ett etiskt sätt i våra olika barn- och ungdomsgrupper. Syftet är att både deltagare och ledare ska vara så trygga som det bara är möjligt och att föräldrar känner att deras barn är i trygga händer.

Våra patruller och ledare

Kontakt:
Kårchef Håkan Röstedal 070 374 76 10

Vargen åk 2

Anton Hordnes 076 876 84 61
Per Ekman 072 300 12 88

Sälen åk 3
Mia Röstedal 073 634 13 20
Oskar Rundberg 072 700 21 98
Jacob Ekman 070 912 72 97

Ekorren åk 4
Viktor Ekman 073 232 20 47
Anders Norresjö 076 896 78 23
Amanda Emilsson 072. 556 96 21

 

Älgen åk 5
Mikael Spjuth 070 732 91 08
Emma Karlsson 070 658 62 14
Lisette Hult 073 539 41 30

Björnen åk 6
Sara Bergkvist 070 428 00 44
Erik Lund 070 654 98 29
Edit Ekelund 073 089 3215

Fjällräven åk 7 - 9
Håkan Röstedal 070 374 76 10
Michael Lidbäck 073 053 39 20
Frida Curenstam 072 350 00 03

Scoutskjorta

Här visas var alla märken ska sitta på vår scoutskjorta
Priset för vår scoutskjorta är:

50:- beg skjorta i mån av tillgång
320:- skjorta barn upp till stl 170
420:- skjorta vuxen small och uppåt
90:- Halsduk

Om du vill knyta en vänskapsknut så följ denna guide

 

Vänskapsknopen som knyter på vår halsduk