Ekumeniska allträffen

En fredagseftermiddag per månad inbjuder RPG-gruppen i Norrahammars Frikyrkoförsamling till en ekumenisk allträff för alla daglediga.
Det brukar vara ett omväxlande program i ord och ton. Samlingarna inleds för det mesta med kaffeservering.

RPG (Riksförbundet PensionärsGemenskap) är pensionärsförbundet som värnar om hela människan utifrån kristna värderingar. Förbundet består av 170 lokala grupper i hela landet med 15000 medlemmar med representation i regering, landsting och kommun.

Kontakt:
Wille Oskarsson 070 796 16 07