Bibelstudie

Jämna veckor på onsdagar kl 19.00 -20.30 möts vi till ett spännande samtal där bibelordet är i centrum. Vi samtalar, delar erfarenheter och ber tillsammans.
För mer info kontakta Kennet Heinevik