Diakoni

Diakoni är medmänsklig omsorg, grundad i Kristi kärlek, uttryckt i kyrkans liv, och vill genom barmhärtighet och solidaritet möta människor i utsatta livssituationer. Den diakonala omsorgen i Slättenkyrkan praktiseras av många i församlingen, men samordnas vid behov av vår pastor.

Kontakt:
Kennet Heinevik