Bibeläventyret

Bibeläventyret är ett pedagogiskt material för skolan med syfte att ge barn en övergripande kunskap om Bibeln som bok och en förståelse för hur Bibelns innehåll har präglat vårt land under många år.

Både Gamla och Nya testamentet presenteras på ett enkelt, engagerande och roligt sätt.

Bibeläventyret har arbetats fram av Svenska Bibelsällskapet och vänder sig främst till barn i årskurs 4 och 5. Församlingens pastor Samuel Drewitz är certifierad Bibeläventyrsinstruktör för både Gamla och Nya testamentet.