Mission

Slättenkyrkan stödjer olika missionsverksamheter både internationellt och nationellt.

Regelbundet arrangeras insamlingar till Missionärsunderhållet.

Aktuella missionsprojekt i församlingen:
Slättenkyrkan stödjer färdigställandet av ett kyrkbygge i Pietrokow, Polen. Församlingen där har små medel, men gör ett gott arbete för att nå barn och ungdomar i dess närområde. De bedriver också ett ganska omfattande diakonalt arbete bland familjer som behöver stöd. Slättenkyrkan har haft en etablerad vänskapskontakt med denna församlingen sedan början av 1990-talet.

 

Bland övriga missionsinsatser kan nämnas stöd till Equmeniakyrkans och Svenska Alliansmissionens pastorsutbildningar samt tillverkning och distribution av sjukvårdsmaterial till Kongo i Afrika. Ett arbete som församlingens syförening står för i samarbete med missionskommittén.
Församlingen stödjer även missionsarbete i Honduras.

I Sverige stöds pionjärarbete i Båstad och Överkalix.

Missionskommittén arrangerar också varje år en klädinsamling.

Kontakt:
Ordförande i Missionskommittén Wille Oskarsson 070 796 16 07

Pastorspar i Pietrokow, Polen.