Gudstjänst

I Slättenkyrkan firar vi gudstjänst på söndagar kl. 10.00, men även annan dag och tid kan förekomma. Gudstjänsten är en offentlig samling där vem som helst är välkommen att delta.

Du behöver ingen förkunskap i den kristna tron för att vara med på en gudstjänst.

En gudstjänst i Slättenkyrkan brukar innehålla följande inslag:

  • Sång
  • Bibelläsning
  • Bön
  • Vittnesbörd – någon berättar en personlig erfarenhet om hur Gud och den kristna tron har inverkat i ens liv
  • Predikan – det är oftast församlingens pastor som predikar
  • Barnens minut – ett inslag i gudstjänsten som riktas både till barn och vuxna. Söndagsskolan är med i gudstjänsten de första 10 minuterna och fortsätter sedan med sina lektioner i ungdomsvåningen efter barnens minut

Varmt välkommen att fira gudstjänst i Slättenkyrkan!