Upptäckargruppen

Varannan måndagsförmiddag kl. 10.00-11.30 under ojämna veckor samlas Upptäckargruppen i Slättenkyrkan. Upptäckargruppen är en studiecirkel i livsåskådningsfrågor som är öppen för alla intresserade. Cirka 1 timma av tiden används till studier och samtal, därefter avslutas samlingen med förmiddagskaffe och en kort andakt.

För mer info kontakta pastor Kennet Heinevik