Torsdagsbön

Slättenkyrkan är öppen för bön på torsdagar kl. 16.30 – 17.30.

Vi ber tillsammans för böneämnen som har kommit in på gudstjänster och via hemsidans bönebrevlåda.

Det är en öppen bönegemenskap där du är välkommen att finnas med.

Bönetåget är ett bönenätverk som har sitt ursprung ur denna bönegemenskap. www.bonetaget.se

Kontakt:
Kennet Heinevik

Böneämne

Om du har något du vill att vi ber för så kan du helt anonymt skicka oss ditt böneämne här.

Mer Information