Måndagsträffen

Varannan måndagseftermiddag under jämna veckor samlas deltagarna i Måndagsträffen i Slättenkyrkan. Under eftermiddagen tillverkas förbandsmaterial till det krisdrabbade Kongo och insamling görs till fraktkostnad och hjälpverksamhet. Deltagarna brukar turas om att inleda träffen med ett ord från bibeln eller från en andaktsbok. Ibland medverkar församlingens pastor med sång och musik. Kaffe och en öppen gemenskap är ett givet inslag på alla Måndagsträffar.
Alla intresserade är mycket varmt välkomna!
Kontakt:
Anita Axelsson 036-691 81,  070 403 35 09
Yvonne Nordin 036-691 94, 070 422 32 66
Eva-Britt Hulterskog 036-860 38 65,  070 863 38 63